Διόρθωση σακχάρου

Αν υποθέσουμε ότι η ευαισθησία μας στην ινσουλίνη είναι 40 μονάδες σακχάρου, ο στόχος μας ορίζεται τα 100mg/dl. 
Αν το σάκχαρο που μετράμε πριν το γεύμα είναι 140 mg/dl προσθέτουμε 1 μονάδα ινσουλίνης, αν είναι 180 mg/dl προσθέτουμε 2 μονάδες ινσουλίνης (επιπλέον από αυτές που θα υπολογίσουμε με βάση το γεύμα που πρόκειται να καταναλώσουμε).

Υπολογίζουμε δηλαδή πόσο πάνω από το στόχο μας (το 100) βρίσκεται το σάκχαρό μας και συγκεκριμένα πόσα 40άρια μεταφράζεται αυτή η απόσταση.