Μητρικός θηλασμός

Το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας θεσπίζει απόφαση για την καθιέρωση της έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των Δημόσιων, Πανεπιστημιακών νοσοκομείων και ιδιωτικών μαιευτηρίων.
Σκοπός της απόφασης είναι η προώθηση του μητρικού θηλασμού καθώς της έγγραφης συναίνεσης προηγείται η ενημέρωση της μητέρας για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για την υγεία και την ανάπτυξη του νεογνού αλλά και για την υγεία της μητέρας.
Στον ιατρικό φάκελο της της μητέρας και του νεογνού φυλάσσεται αντίγραφο εις διπλούν και η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται με γνώμονα τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας υπό την ευθύνη του/της παιδιάτρου ή του μαιευτή/μαίας.