Ταξινόμηση υπέρτασης

Η αρτηριακή πίεση αποτελείται από δύο νούμερα, τα οποία ουσιαστικά είναι η συστολική πίεση και η διαστολική πίεση της καρδιάς.
Η συστολική είναι το μεγαλύτερο από τα δύο νούμερα, το οποίο μετράει την πίεση στις αρτηρίες όταν χτυπάει η καρδιά.
Η διαστολική είναι το μικρότερο από τα δύο νούμερα και μετράει την πίεση στις αρτηρίες μεταξύ των χτύπων της καρδιάς.


Κατηγορίες πίεσης

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις κατηγορίες πίεσης που ορίζει το AHA(American Heart Association):

 Κατηγορίες πίεσης Συστολική πίεση Διαστολική πίεση
 Φυσιολογική Μικρότερη από 120και  Μικρότερη από 80
 Προϋπέρταση 120-139 ή 80-89
 Υπέρταση (στάδιο 1) 140-159 ή 90-99
 Υπέρταση (στάδιο 2) 160 ή υψηλότερη ή 100 ή υψηλότερη
 Κρίση υπέρτασης (χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας) Υψηλότερη από 180 ή Υψηλότερη από 110


Πως μπορεί να διαγνωστεί η υπέρταση

Η πίεση μπορεί να μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό με αλλαγές στη στάση, την άσκηση, το άγχος και τον ύπνο, όμως φυσιολογικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 120/80 (μικρότερη από 120 η συστολική και μικρότερη από 80 η διαστολική) σε έναν ενήλικα.
Αν μία φορά μετρήσουμε την πίεση μας και βρίσκεται πάνω από τα παραπάνω νούμερα, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε υπέρταση. 
Ωστόσο αν οι μετρήσεις παραμένουν υψηλές, δηλαδή 140/90 (140 η συστολική ή παραπάνω ή η διαστολική 90 ή παραπάνω) για αρκετή ώρα, τότε θα πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό μας, ο οποίος θα μας συστήσει κάποιο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής μας ή και κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Ενδιαφέρον ή απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 16, Περιστέρι, 12134

  • Ωράριο: Κατόπιν ραντεβού
  • Τηλ.: 2105722262 - 6947221887
  • Email: margeli@dietitian.gr
ΠΑΝΩ