Παιδική παχυσαρκία- Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων

Το φυλλάδιο δίνει συνοπτικά σημαντικές πληροφορίες, όπως πως να αξιολογηθεί το βάρος του παιδιού, ποιες είναι οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας και ποιος ο ρόλος του γονέα.