Καμπύλες ανάπτυξης

 

Οι καμπύλες ανάπτυξης παιδιών και εφήβων μας δείχνουν αν κάποιες μεταβλητές ανάπτυξης π.χ το βάρος, το ύψος ή ο δείκτης μάζας σώματος (Δ.Μ.Σ) (o δείκτης μάζας σώματος συνδυάζει το βάρος με το ύψος του παιδιού)  κινούνται σε υγιή πλαίσια.

Από τον Ιούλιο του 2017 άλλαξαν οι καμπύλες ανάτπυξης στα παιδικά βιβλιάρια, εναρμονίζοντας την αξιολόγηση με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Παρακάτω μπορείτε να δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καμπύλες ανάπτυξης και να τις εκτυπώσετε από το αντίστοιχο pdf.

Πως να χρησιμοποιήσετε τις καμπύλες ανάπτυξης

  1. Στον οριζόντιο άξονα εντοπίστε την ηλικία του παιδιού. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα της ηλικίας που θα ξεκινά από την ηλικία του.
  2. Στον κάθετο άξονα εντοπίστε το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού ανά καμπύλη. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα του βάρους / ύψους / Δ.Μ.Σ που θα ξεκινά από το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού.
  3. Το σημείο που τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές είναι η εκατοστιαία θέση του παιδιού ως προς το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού.

Πως να ερμηνεύσετε την εκατοστιαία θέση

Αν αναφερόμαστε π.χ στο βάρος και το σημείο που προσδιορίσατε βρίσκεται κάτω της 3ης ή πάνω της 97ης το παιδί βρίσκεται εκτός κανονικών ορίων. Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι έχει χαμηλό βάρος και στην δεύτερη υψηλό βάρος σε σχέση με την ηλικία του. Η 50η θέση υποδηλώνει τον μέσο όρο, ενώ η 15η και η 85η την τάση προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Πολύ σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση είναι η πορεία του παιδιού πάνω στις καμπύλες και αν υπάρχουν απότομες αλλαγές! Επίσης ΠΑΝΤΑ με τις καμπύλες συνεκτιμάται η γενικότερη υγεία του παιδιού αλλά και οι καλές διατροφικές του συνήθειες!

 

 

Οι καμπύλες βάρους έχουν ως ανώτερο όριο τα 10 χρόνια καθώς μετά τα παιδιά εισερχόμενα στη εφηβεία έχουν απότομη αύξηση ύψους, οπότε καλύτερος δείκτης για την πορεία του βάρους είναι ο δείκτης μάζας σώματος (Δ.Μ.Σ) που συνεκτιμά και αυτό τον παράγοντα.

Ενδιαφέρον ή απορίες;

Επικοινώνησε μαζί μας

Ακολούθησέ με στο Instagram
ΠΑΝΩ