Ενεργειακό ισοζύγιο

Στο παρακάτω βίντεο επεξηγούνται τα κλάσματα της καθημερινής ενεργειακής δαπάνης (βασικός μεταβολικός ρυθμός, μεταγευματική θερμογένεση και ενεργειακή δαπάνη άσκησης) και δίνεται η φιλοσοφία των μικρών αλλαγών στις συνήθειες διατροφής και άσκησης.