Διατροφή μέσω ιντερνετ (online)

 

 

Η ιδανική διατροφική παρέμβαση περιλαμβάνει την προσωπική επαφή μεταξύ διαιτολόγου και συμβουλευόμενου. Στις περιπτώσεις όμως που αυτό δεν είναι εφικτό ή επιθυμητό μπορεί να γίνει παρακολούθηση εξ' αποστάσεως. Ο τρόπος επικοινωνίας μπορεί να είναι μέσω σταθερού τηλεφώνου, viber, signal , messenger, skype. 

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείτε αρχικά με τη διαιτολόγο μέσω email για να σας αποσταλλούν οι περαιτέρω οδηγίες.

Το βάρος σας το ελέγχετε εβδομαδιαίως σε μια δική σας ζυγαριά και το καταγράφετε. Σε κάθε επικοινωνία συζητιούνται η πρόοδος σας, τυχόν δυσκολίες που έχουν προκύψει και θέματα συμβουλευτικής. Σας αποστέλλεται εκτός από τις διατροφές και σχετικό υλικό που θα βοηθήσει στην εφαρμογή της διατροφής.

Η επικοινωνία ακόμα και από απόσταση είναι ανεκτίμητη!

 

 

Τελευταία τροποποίηση:15/7/20