Κάρτα Διαβήτη
Με την κάρτα διαβήτη θα έχετε έκπτωση στις συμβεβλημένες εταιρείες πανελλαδικά.