Σήμανση αυγών

 

Ο αριθμός πάνω στα αυγά υποδηλώνει τον τρόπο παραγωγής τους.

 
0 -Βιολογικά αυγά
1 - Αυγά ελευθέρας βοσκής
2 - Αυγά αχυρώνα
3 - Αυγά κλωβοστοιχίας
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τον πλήρη κωδικό των αυγών και τι σημαίνει πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
Επιλέξτε τα τρόφιμα σας υπεύθυνα!