Παιδική πυραμιδα διατροφής

 

Η πυραμίδα διατροφής για τα παιδιά μοιάζει φυσικά με αυτήν των ενηλίκων όσον αφορά στα τρόφιμα που καλό είναι να προτιμώνται και την αναλογία αυτών καθώς οι βασικοί κανόνες διατροφής είναι κοινοί για όλους. Η πυραμίδα αυτή έχει πιο έντονο το παιδικό στοιχείο ενώ τονίζεται πολύ περισσότερο το θέμα της κίνησης είτε ατομικής είτε ομαδικής.

Η πυραμίδα μπορεί να παρουσιαστεί στο παιδί μέσω του παιχνιδιού και να επαναλαμβάνονται τα μηνύματά της, απλοποιημένα από τους γονείς, σε καθημερινή βάση.

Η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών και του βάρους τους (αν συνυπάρχει πρόβλημα βάρους) είναι μια συλλογική διαδικασία που αφορά όλη την οικογένεια και τις συνήθειες διατροφής όλων των μελών αυτής. Χρειάζεται κατάλληλη προσέγγιση των παιδιών ώστε μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων να μεταφερθούν τα μηνύματα της υγιεινής διατροφής. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που χρειάζεται υπομονή, επιμονή, διάθεση αλλαγής και υποστηρικτική στάση από τους γονείς και συνεργασία διαιτολόγου και παιδιάτρου.

Αξίζει όμως, διότι αν ένα παιδί μεγαλώσει ακολουθώντας μια σωστή και υγιεινή διατροφή και άσκηση έχει λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει προβλήματα βάρους και υγείας ως ενήλικας και σε μικρές ηλικίες είναι πιο εύκολο να γίνουν κάποιες αλλαγές στην διατροφική συμπεριφορά καθώς ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής δεν έχει προλάβει να εγκατασταθεί για χρόνια.

Τελευταία τροποποιηση:2/1/2021