Διατροφή μέσω ιντερνετ (online)

 

 

Η ιδανική διατροφική παρέμβαση περιλαμβάνει την προσωπική επαφή μεταξύ διαιτολόγου και συμβουλευόμενου. Στις περιπτώσεις όμως που αυτό δεν είναι εφικτό μπορεί να γίνει παρακολούθηση μέσω διαδικτύου  ή/ και  τηλεφωνικά. 

Διαδικασία

Σας αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε, προσδιορίζετε το βάρος και το ύψος σας και στέλνετε μέσω email αυτές τις πληροφορίες. Τις διατροφές σας τις παραλαμβάνετε στη συνέχεια μέσω email και η επικοινωνία γίνεται μέσω email ή τηλεφώνου. 

Το βάρος σας το ελέγχετε εβδομαδιαίως σε μια δική σας ζυγαριά και το καταγράφετε. Σε κάθε επικοινωνία μας συζητιούνται η πρόοδος σας, τυχόν δυσκολίες που έχουν προκύψει και θέματα συμβουλευτικής.

Η επικοινωνία ακόμα και από απόσταση είναι ανεκτίμητη!